आपणांस काही शंका असतील वा काही सूचना असल्यास आम्हांस नक्की कळवा...
Form Submitted Successfully !

Redirecting you...Please wait..

New Code
वैद्य. मनीष म. जोशी,
दर्शन आयुर्वेद चिकित्सालय व पंचकर्म केंद्र,
२३, ॠषीकेश प्लाझा,रथचक्र चौक, इंदिरानगर,
नाशिक – ४२२००९
संपर्क :
क्लि. ०२५३ – २३२६६१९
मोबा. ९४२०४६२०६५ / ९८८११५०२७२
अंतरजालाद्वारे संपर्क पत्ता –
info@ayurvedvishva.com
vaidyamanishjoshi@gmail.com

दि. ११ एप्रिल २०१३ , चैत्र शु. प्रतिपदा, शके १९३५ (गुढीपाडवा) दुपारी ठीक ०४.०० वा.
मा. वैद्य. दिलीप गाडगीळ सर यांच्या हस्ते संकेतस्थळाचे प्रकाशन झाले.